hoppas hopps

Rotsthens Transport AB erbjuder transporter ut i Europa varje vecka med två stycken linjebilar.

Vi transporterar styckegods, temperaturreglerat gods mellan Sverige och Schweiz.